Mensen Handen Gebouwen 2 Windmolens

Vastgoed-Engagement

 

Engagement inzake broeikasgassen en klimaatrisico: belangrijk voor het klimaat, draagt bij aan rendement en risicoreductie.

Vastgoed is verantwoordelijk voor 30-40% van de wereldwijde CO2-uitstoot en staat bloot aan grote fysieke en transitie-klimaatrisico’s. Deze risico’s vormen een grote bedreiging voor het rendement op vastgoed. De vastgoedsector beheerst deze risico’s nog niet effectief, en kent weinig gespecialiseerde engagement. Investeerders moeten hun krachten bundelen en pro-actief met vastgoedfondsen engageren om te zorgen dat zij deze problematiek adresseren.

Almazara is uitvoerend lid van het engagement platform GREEN, en engageert namens investeerders met vastgoedfondsen om te bevorderen

·         dat zij het klimaatrisico van hun portefeuille beheersen

·         dat zij een routekaart naar een ‘net-zero’-portefeuille hebben

·         dat ‘best practices’ worden gedeeld

GREEN logo

menu website maken