Mensen Handen Gebouwen 2 Windmolens

Investeren, desinvesteren en herstructureren

 

‘De klant is volledig in control.’

Het strategisch vastgoedplan (SVP) dat wij voor de klant opstellen is hét uitgangspunt bij investeringsbesluiten. Fondsen en fondsbeheerders leggen we dan ook langs de meetlat van dit plan.

We bepalen het beleggingsuniversum

Elk selectieproces begint bij ons met het vaststellen van een zogenaamd ‘beleggingsuniversum’, ofwel een uitgebreide populatie van fondsen en fondsenbeheerders. We doen dat met behulp van externe informatie, databases, en op basis van onze eigen contacten in de markt.

Van longlist tot shortlist

We reduceren het universum vervolgens tot een longlist door die fondsen te elimineren die niet voldoen aan zogenaamde showstopper criteria. Dit zijn criteria die de opdrachtgever belangrijk vindt. Uiteindelijk komen we tot een shortlist. Een onderdeel van de uiteindelijke selectie is het bezoeken van de manager op locatie en het bezichtigen van de objecten in de portefeuille. Daarnaast bezoeken we regelmatig managers en potentiële partijen.

We kunnen de vastgoed- of infrastructuurportefeuille compleet herstructureren

Soms is het nodig om investeringen af te stoten. Elke desinvestering onderbouwen we met behulp van een ‘hold/sell-analyse’, aangevuld met een verkoopstrategie voor het best mogelijke verkoopresultaat. Klantspecifieke criteria en marktontwikkelingen nemen we daar in mee. Zo kunnen wij klanten begeleiden bij individuele verkooptrajecten, maar ook bij een complete herstructurering van een vastgoed- of infrastructuurportefeuille.

De klant weet en bepaalt wat er gebeurt

Door deze werkwijze en de continue afstemming met de klant is deze volledig in control. Op elk moment van het proces: vanaf de afstemming van de selectiecriteria, tussentijdse besluiten over de long- en shortlist, tot en met de definitieve keuze op basis van de gemotiveerde advisering door Almazara, weet en bepaalt u wat er gebeurt. Met de schriftelijke advisering en documentatie zorgen we bovendien voor een transparante en toetsbare audit trail. 

menu website maken