Mensen Handen Gebouwen 2 Windmolens

Portefeuillebeheer

 

‘We monitoren op twee niveaus: portefeuille en fonds.’

Monitoring doen we op portefeuille- en op fondsniveau. Op portefeuilleniveau controleren we of de portefeuille als geheel nog binnen de richtlijnen van het strategisch vastgoedplan is. De monitoring op fondsniveau doen we door actief bijeenkomsten van aandeelhouders en participanten bij te wonen. We doen dit met of namens de cliënt. In overleg met de klant brengen we, indien nodig, een stem uit.

Analyses en bezoeken

De informatie vergaren we niet alleen uit analyse van kwartaalrapporten, maar ook uit bezoeken aan fondsbeheerders, property tours en we agenderen punten die we besproken willen hebben. We volgen voortdurend of het fondsrendement gelijke tred houdt met de fondsdoelstellingen of de benchmark.

In lijn met de beleggingstrategie

We bekijken steeds weer of de fondsportefeuille in lijn is met de beleggingsstrategie, wat de onderliggende beleggingsrisico’s zijn, en welke risicobeheersingsmaatregelen er nodig zijn.

Advies is onderdeel van monitoring

Van tijd tot tijd kunnen zich bijzondere onderwerpen voordoen die speciale aandacht vragen, zoals herstructurering, een besluit over continuering of liquidatie, herfinanciering, strategiewijziging, of een overnamebod. Het advies dat we hier over geven, maakt deel uit van de monitoring. En we voeren natuurlijk periodiek ‘hold sell’ analyses uit.

Rapportage

Onze klantrapportage is op dezelfde wijze ingericht als onze monitoring, en bestaat uit een rapportage op portefeuilleniveau en een rapportage op fondsniveau. Onze rapportages bestaan onder andere uit:

menu website maken